Al-‘Arabiyya lughatī 6 – Mitt språk är arabiska 6

Om sjätte boken


Denna bok tillämpar ett nytt sätt för arabiska inlärning. Den ger eleven möjlighet att lära sig arabiska på ett enkelt och roligt sätt vilket motiverar eleven att lära sig arabiska.

Boken består av två enheter. Varje enhet innehåller fem kapitel med tillhörande övningar. Texterna utgår från elevernas vardagliga miljö som hjälper och underlättar för eleven att uttrycka sig på standardarabiska att berätta om miljön omkring.

Efter kapitel text tillkommer fem frågor vars svar återfinns i texten. Därefter tillkommer fem olika frågor relaterade till texten som möjliggör eleven att bearbeta textens ord.

Grammatiska reglerna: eleven lär sig grammatiken genom några angivna exempel som förklarar grammatikregel som kommer efter. Därefter tillkommer fem olika övningar som eleven svarar på själv.

Uppsats: efter varje kapitel skriver eleven egen uppsats.

Boken innehåller även skrivhäftet. Det finns adekvat plats till svaren och eleven kommer inte att behöva ett annat skrivhäfte.

Boken ger eleven i stort sett möjlighet till självstudier

Denna bok är inte avsedd till någon specifik årskurs eller någon specifik ålder, utan den är skriven på ett sätt som passar alla åldrar enligt elevens nivå men rekommenderas till elever i årskurs 6-8.