Al-‘Arabiyya lughatī 4 – Mitt språk är arabiska 4

Om fjärde boken


Denna bok följer en ny metod i arabiska inlärning. Boken ger eleven möjlighet att lära sig arabiska på ett enkelt och roligt sättBoken består av följande:

Boken består av två enheter. Varje enhet innehåller fem kapitel. Kapitlerna är enkla och följs av fem frågor vars svar återfinns i texten. Därefter följer fem olika frågor som innehåller glossor från texten

Alla övningar och frågor i ett kapitel överstiger inte fem övningar och frågor.

Eleven lär sig grammatiken genom några exempel som den iakttar, sedan skriver den själv enligt dem.

Det är viktigt att eleven iakttar exemplen noga. Därefter blir det lätt för den att hitta de rätta svaren.

De allmänna övningar stimulerar eleven att tänka först innan den svarar på frågorna.

Istället för den vanliga diktamen skriver eleven en essä. Eleven väljer själv några meningar och skriver dem utantill. På så sätt blir det en essä och diktamen samtidigt.

Boken innehåller även skrivhäftet. Det finns adekvat plats till svaren och eleven kommer inte att behöva ett annat skrivhäfte.

I boken finns några små dikter och två sagor.

De allmänna övningarna består av 18 övningar som handlar om texterna i enheten.

De allmänna övningar stimulerar eleven att tänka först innan den svarar på frågorna.

Boken ger eleven i stort sätt möjlighet till självstudier. Denna bok är inte avsedd till någon specifik årskurs eller någon specifik ålder, utan den är skriven på ett sätt som passar alla åldrar enligt elevens nivå.