Mitt språk är arabiska

”Al-Arabiyya lughati” eller ”Mitt språk är arabiska” är en serie läroböcker främst för arabisktalande elever som lever i icke-arabiska länder. Syftet med serien är att underlätta språkinlärningen för eleverna genom användandet av enkla och roliga texter som reflekterar den vardagliga miljö de lever i och känner igen. Utöver textavsnitten finns även skrivövningar och grammatik övningar som hjälper eleverna att utveckla sina läs- och skrivkunskaper. Böckerna innehåller även korta dikter, berättelser och gåtor som är underhållande och samtidigt lärorika för eleverna. Serien passar även elever i arabiska länder som vill lära sig arabiska med hjälp av samma pedagogik som används i europeiska länder.

book1coverbook2coverbook3coverbook4cover